De beelden die gebruikt worden in deze handleiding zijn van de FasTival, maar voor de Arko is het gelijkaardig.

Stap 1: Veiligheidskabel losmaken


Rol de structuur naar de aangewezen plaats (ontgrendel hiervoor de rem van de wielen) en maak de lange veiligheidsgrondkabel los (die zich rond de structuur bevindt).

Stap 2:  Opening van de structuur (fase 1)


Trek de structuur open met 2 (of met 4) personen. Open de structuur zo ver als je kan, totdat de structuur halfopen staat in een stabiele positie.

Stap 3: Startpositie om de structuur open te plooien


Plaats het team van 4 personen precies zoals op deze foto: 2 personen aan elke kant, 1 persoon per knooppunt, zijnde het derde knooppunt vanaf de zijkant. In jullie geval is er geen membraan.

Stap 4 : Opening van de structuur (fase 2)


Duw de structuur omhoog met 4 personen langs de boogzijde: duw eerst de structuur omhoog (op de startpositie) en ga dan naar het lager gelegen knooppunt naast je om de structuur naar binnen te trekken. Het is een combinatie van het centrum van de structuur hoog genoeg te houden en de zijkanten naar binnen te trekken.

Denk eraan dat de ruimte die je nodig hebt voor het openplooien van de structuur groter moet zijn dan de uiteindelijke overspanning in open toestand (in totaal 10m voor de FasTival, een beetje minder voor de Arko’s).

Stap 5 : Veiligheidsgrondkabel aansluiten


Bevestig de veiligheidsgrondkabel tussen de twee middenste grondknooppunten, aan de oogbouten met de karabijnhaken. Als de overspanning van de constructie te groot is voor de veiligheidsgrondkabel, duw de structuurzijkanten dan naar meer naar binnen om de afstand te verkorten, totdat de kabel past.

Terwijl iemand de veiligheidsgrondkabel installeert, moet je ervoor zorgen dat twee andere personen de constructie vasthouden, zodat deze niet terug dicht kan plooien.

Stap 6 : De wielen verwijderen


Verwijder de wielen aan de 4 grondknooppunten.

Stap 7 : De banners installeren


Plaats de banners op de juiste locaties en maak ze vast met de rekkers die zijn meegegeven.

Stap 8: Connectiestukken installeren


(als je een tweede structuur wil koppelen, bvb in het geval van een FasTival L, sla anders deze stap over)

Zet eerst beide structuren apart op en breng ze zo dicht mogelijk bij elkaar. In het beste scenario (eerste foto) raken de vinnen van de knooppunten elkaar (bijna). Het kan zijn dat het soms niet lukt (zie tweede foto). Bevestig daarna de connectiestukken door de vinnen van de twee desbetreffende knooppunten met elkaar te verbinden. Voor de FasTival doe je dit op 5 locaties op de structuur (dus niet ter hoogte van de twee grondknooppunten).

Let op dat je de stukken op de juiste manier verbindt zoals op de foto weergegeven.

Stap 9 : De vergrendelingskabels bevestigen


(als je de veiligheidskabel wilt verwijderen en/of als je harde wind verwacht)

Bevestig alle vergrendelingskabels (aan de twee zijkanten van de structuur). Als deze te kort lijken, duw dan het onderste knooppunt naar boven om de afstand te verkleinen. Gebruik indien nodig een ladder.

Stap 10: De voetplaten installeren


Plaats de grondknooppunten op de voetplaten (er zijn 6 platen). Eén persoon moet lokaal de structuur een beetje optillen terwijl de andere de voetplaat installeert door de knooppunten over de gaten te plaatsen. Verplaats het knooppunt om een overeenkomstig gat te vinden en maak het vast met de gaffelbout en de vergrendelpen.

Als u de versie met de positiepennen hebt, kunt u de pennen in de bouten vastdraaien. De ballastgewichten komen over deze positiepennen te liggen om de zijdelingse beweging en positie van de gewichten te blokkeren.

Stap 11 : De veiligheidsgrondkabel verwijderen


Verwijder de veiligheidsgrondkabel enkel als het de doorgang onder de structuur hindert. Doe dit enkel als de vergrendelkabels en voetplaten geïnstalleerd zijn.

Stap 12 : Het aanbrengen van ballastgewichten of ankers


Veranker de structuur door de nodige ballastgewichten op de voeten te zetten (als de structuur op harde ondergrond staat). Als de constructie op gras of zachtere ondergrond staat, kan je deze bijkomend verankeren met grondankers via de grote gaten in de voetplaten.

Het totale ballastgewicht hangt af van de verwachte windsnelheid en de extra puntlasten: volg de instructies van de belastingsfiche.


De structuur dichtdoen

Stap: Volg alle voorgaande 12 stappen in precies de omgekeerde volgorde


Zorg ervoor dat de rem van de wielen los is zodra je de structuur wilt dichtplooien naar zijn compacte toestand.

GEVAAR: Let op de positie van de handen! (van boog naar halfopen)


Houd de handen aan de buitenkant om te voorkomen dat ze tussen de balken klem komen te zitten wanneer je de structuur sluit van boogstand naar halfopen stand.

GEVAAR: Let op de positie van de handen! (van halfopen tot volledig gesloten)


Houd de handen aan de buitenkant aan de bovenste knooppunten wanneer je de structuur volledig sluit.