Vraagt u zich af of ons structuurontwerp duurzaam is? We hebben onze stagiaire R&D-ingenieur Anousha Masson gevraagd om haar onderzoek en levenscyclusanalyse van ons populairste product, de FasTival, met ons te delen.

Anousha, kun je ons vertellen hoe een product duurzaam is?

Om een duurzaam product te maken, moet je rekening houden met verschillende parameters: het aantal componenten, het type materialen/processen, het transport, het aantal toepassingen, het einde van de levensduur van het product, enz.

In een FasTival zijn er 6 hoofdfamilies van onderdelen: aluminium profielen, aluminium verbindingen, stalen voetplaat, Dyneema¹ kabels en verschillende bevestigings- en assemblage-elementen van staal, aluminium of kunststof. Het totale gewicht van de onderdelen is 132 kg. Het gebruik van lichte componenten en het minimaliseren van de verschillende soorten componenten helpt al om het milieueffect van de levenscyclus van het product te verminderen. Deze zaken zijn al goede praktijken om een duurzaam product te verkrijgen, maar er moet een diepgaande studie met de voornoemde parameters worden uitgevoerd om meer inzichten te verkrijgen. Hiervoor gebruik je numerieke methoden zoals LCA.

Wat is een levenscyclusanalyse (LCA)?

LCA is een instrument dat wordt gebruikt om de milieueffecten van een product, dienst of activiteit te identificeren, te kwantificeren en te evalueren. Alle fasen van de productcyclus worden beoordeeld: vanaf het moment dat de materialen worden gewonnen tot het einde van de levensduur van het product, via de stappen productie, vervoer, opslag, gebruik, terugwinning, hergebruik en verwijdering.

 

Wat is de eerste stap in je studie?

Alvorens een lijst op te stellen, gegevens te kwantificeren en een gegevensbank in Excel in te vullen, moeten eerst het doel en de reikwijdte van de studie worden bepaald. Hier is het studieobject de FasTival pop-up structuur die 1.000 dagen wordt ingezet en gebruikt. De in rekening gebrachte stappen zijn het winnen van grondstoffen, de fabricage, de assemblage bij Konligo, het gebruik en het einde van de levensduur van het product met bij elke stap het nodige transport en de verpakking.

Hoe heb je de informatie voor elke stap gevonden?

Om de levenscyclus in kaart te brengen van elk onderdeel waaruit onze structuur bestaat, heb ik contact opgenomen met onze leveranciers. Een schaarelement bijvoorbeeld bestaat uit twee balken, drie plastic sluitringen, en als bevestigingsonderdelen twee busmoeren en een stiftbout. Elk onderdeel heb ik gewogen en gemeten, en ik vroeg zoveel mogelijk informatie aan de leveranciers (gebruikt materiaal, herkomst, vervormingsproces, soort verpakking, soort transport…). Hoe nauwkeuriger de informatie, hoe betrouwbaarder en vollediger de analyse zal zijn.

Deze stap kostte veel tijd, maar was van cruciaal belang voor het verkrijgen van succesvolle resultaten. Vervolgens heb ik een Excel-databank voltooid die de inputgegevens (gewichten, materialen, processen, afstanden…) omzet in outputgegevens (= milieueffecten).

Heb jij deze database gemaakt of bestaat er een universele methode?

De gebruikte databases zijn Idemat 2020, ontwikkeld aan de Universiteit van Delft in Nederland, en EF secondary, afkomstig van het Europese PEF-project dat zich richt op de harmonisatie van LCA-methodes. In onze studie hebben we de Idemat 2020 gebruikt voor grondstoffen en productiestappen. De EF secondary werd gebruikt voor de fasen vervoer, gebruik en einde van de levensduur. Door een universele methode te gebruiken, kan ik de milieu-impact van een FasTival vergelijken met die van andere producten.

Wat zijn de verkregen milieueffecten?

De LCA geeft ons 5 resultaten over de milieu-impact:

  • een score op het einde van de levensduur, uitgedrukt millipoint (mPt), een gemeenschappelijke eenheid voor alle impactcriteria (som van de schade aan de menselijke gezondheid, de ecosystemen en de bronnen)
  • een score voor klimaatverandering in kg CO2-equivalent, waarin de toename van het broeikaseffect, de klimaatverandering en de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde worden gecombineerd
  • een risicofactor voor ademhalingsziekten (= gevolgen voor de menselijke gezondheid van mogelijk ingeademde anorganische deeltjesemissies)
  • een resultaat voor de eutrofiëring van het water in kg CO2-equivalent, rekening houdend met de verspreiding van aquatische vegetatie, de verstoring van de zuurstofbalans en het vrijkomen van toxische stoffen door aërobe bacteriën
  • een resultaat op de verbruikte energie in MJ (= totaal verbruikte niet-hernieuwbare primaire energie)
Dus, is de FasTival een duurzaam product?

Ja, als het zo vaak mogelijk wordt gebruikt en op het einde van zijn levensduur wordt gerecycleerd, is het inderdaad een duurzaam product. Het ligt dus ook in de handen van onze klanten om het duurzame potentieel optimaal te benutten door er goed voor te zorgen. Ten tweede, aangezien het meeste gebruikte materiaal (aluminium) gerecycleerd is, is de impact op het milieu lager dan voor een FasTival geproduceerd met primaire grondstoffen. En ten slotte is de duurzaamheid verzekerd dankzij de Belgische fabricage (van het grootste deel van de gebruikte materialen) en montage (zie afbeelding).

Wist u dat?

Een FasTival 1000 dagen gebruiken heeft dezelfde impact als 1050 plastic wegwerpbekers produceren en gebruiken.

 


¹Licht materiaal met vergelijkbare treksterkte als stalen kabels