Vraagt u zich af wat het logo van Konligo betekent en hoe het team tot dit uiteindelijke ontwerp is gekomen? Wel, we hebben twee van de stichtende leden, Niels De Temmerman en Aushim Koumar, gevraagd om wat meer uitleg te geven over het logo. Zoals u zult lezen, was het proces dat leidde tot het ontwerp zeker niet willekeurig. 

Aushim & Niels, kunnen jullie me vertellen hoe jullie begonnen zijn met het idee achter het logo?

Aushim: We wilden dat het logo de waarden en het verhaal achter Konligo zou uitdrukken. Zoals jullie ondertussen wel weten, is het centrale concept bij Konligo de connectie.

Niels: En we zagen dat Konligo dat idee van verbinding op vier verschillende niveaus kon implementeren, van een productniveau tot een metaniveau.

  1. Bij onze pop-up structuren zijn de verbindingen essentieel, waardoor ze hun betoverende kinematische beweging kunnen demonstreren.
  2. Deze scharnierende verbindingen geven aanleiding tot unieke vormen en fascinerende transformaties die mensen uitnodigen tot interactie, tot verbinding.
  3. De ruimtes die ontstaan met onze structuren zijn duurzaam gebouwd, volgens een circulaire aanpak om ons respect voor en onze verbondenheid met onze planeet te benadrukken.
  4. En tenslotte, deze gedeelde kernwaarden, samen met andere humanistische waarden, drijven en verbinden het team.

De naam Konligo is dan ook afgeleid van kunligo, wat “verbinding” betekent in het Esperanto.

Waarom hebben jullie voor Esperanto gekozen?

Aushim: Esperanto is in 1887 door een Poolse oogarts, L.L. Zamenhof genaamd, in het leven geroepen als een cultureel neutrale internationale taal. Voor Zamenhof was zo’n taal belangrijk ter bevordering van het vreedzaam samenleven van verschillende mensen en culturen, en dus ter bevordering van het humanisme. Met andere woorden, een universele taal om mensen met elkaar te verbinden.

Ik begrijp dus dat de verbinding voor u belangrijk is. Maar hoe heb je dit vertaald in het logo?

Niels: Wel, als je naar het logo kijkt, kun je twee driehoeken onderscheiden die verbonden zijn in een centraal punt. Dat punt is als het ware een scharnier van onze schaarelementen en vertegenwoordigt de vier verbindingsniveaus die eerder zijn uitgelegd. We kozen voor driehoeken omdat deze de stabielste basisvorm vertegenwoordigen in mechanica en techniek.

Aushim: Samen met een grafisch bureau hebben we besloten om de centrale verbinding minder expliciet te maken en de randen te verzachten, maar het principe bleef hetzelfde.

Ik hoorde dat er meer dan alleen driehoeken in het logo zaten? Iets met de gulden snede. 

Niels: Een heel belangrijk aspect voor ons was inderdaad om nog meer betekenis in ons logo te leggen door er de gulden snede in te verwerken. De gulden snede Phi is niet alleen een teken van schoonheid in de wiskunde en geometrie, maar ook een teken van harmonie en verbinding in de natuur, en daarom hebben we deze vorm van verhouding in ons logo opgenomen.  De verhoudingen van de afstanden tussen de middelpunten van alle cirkels in ons logo zijn daarom allemaal gelijk aan een veelvoud van de gulden snede (zie de lijnen in figuur 1).

Figuur1: De oorsprong van ons Konligo-logo, met twee driehoeken – die de stabiliteit van onze structuren voorstellen – in het midden verbonden om de verbinding en de scharnieren van onze schaarstructuren te symboliseren. Alle verhoudingen van de afstanden zijn gelijk aan een veelvoud van de gulden snede phi = (1 + sqrt(5))/2 of 1,618.

Figuur 2: Het uiteindelijke logo, afgeleid van figuur 1