Konlingo of Kolingo?

We krijgen bijna last van een identiteitscrisis. Heet ons bedrijf nou Konlingo, of is het toch Kolingo? Zelf zeiden we altijd Konligo, maar zou het kunnen dat we het al die jaren verkeerd hebben gezegden geschreven? Hoe zou het zo fout kunnen zijn gegaan?

Sales & Marketing Manager, op zoek naar onze identiteit
Arnaud, onze Sales & Marketing Manager, op zoek naar onze identiteit

Het is Konligo!

Om onszelf voor eens en voor altijd van de waarheid te verzekeren hebben we het Staatsblad er nog even bij gepakt. En wat blijkt, het is toch echt de BV KONLIGO die is opgericht op 25 april 2018, voor de bouw van metalen structuren en het verhuren en verkopen van tenten. Maar waarom krijgen we dan toch regelmatig brieven en facturen geadresseerd aan Konlingo of Kolingo? Ook in sollicitatiebrieven ontdekken we deze fout wel eens (voor ons nog geen reden om je niet aan te nemen, maar het vergroot je kansen zeker niet). Zelfs in de laatste Trends, stond het verkeerd geschreven! Dat betekent dat het duizenden keren verkeerd op papier staat. Het is niet zo gek dat we dan in een identiteitscrisis belanden, toch?

Maar hoe komt het dan dat mensen het zo vaak verkeerd doen? Kolingo en Konlingo zijn beiden
geen bestaande woorden, dus aan autocorrect kan het niet liggen. Zelfs mensen die wel weten dat het Konligo is spreken het soms nog verkeerd uit.

Een mogelijke verklaring

Zelf denken we dat het komt omdat mensen, bewust of onbewust, meer bekend zijn met het woord
Lingo. In het Engels verwijst Lingo o.a. naar een vreemde of onbegrijpelijke taal (https://www.merriam-webster.com/dictionary/lingo). De oorsprong hiervan is dan weer het Latijn,
waarin het woord lingua ‘taal’ betekent. Voor veel Nederlanders zal het woord ook nog verbonden zijn aan de ooit zo populaire televisieshow Lingo waarin men woorden moet raden en ballen moet grabbelen. En ook het woord Bingo lijkt hier weer op. Maar ‘ligo’ als (deel van een) woord, of lettercombinatie bestaat niet of nauwelijks in het Frans of Nederlands. Toch is dat echt onze naam: KON-LI-GO.

De oorsprong van deze naam ligt in het Esperanto woord kunligo. kun betekent ‘met’, of ‘samen’. Bijvoorbeeld in kunlaborar, voor ‘samenwerken’. ligo op zich betekent ‘koppeling’. Samengevoegd vormt dit kunligo, dat zich vertaalt naar ‘verbinding’ of ‘samenhang’. Dit hebben we gekozen omdat we bij Konligo altijd op zoek zijn naar wat mensen met elkaar verbindt. Maar ook omdat onze structuren alleen bestaan dankzij de (schaar)verbinding tussen de verschillende elementen.

De ruimtes die onder onze structuren ontstaan. De evenementen waarvoor ze als podium of tent
gebruikt worden. Dit nodigt mensen uit om samen te komen, met elkaar in gesprek te gaan en zich sociaal te verbinden. En dat verklaart exact onze naamskeuze.

Konligo is daarmee niet slechts een naam, maar een representatie van onze identiteit als bedrijf en als groep mensen. We hopen dan ook dat vanaf nu onze naam niet meer fout wordt geschreven, zodat we nooit meer hoeven te twijfelen over onze identiteit.

Konligo