300.000€ OM DE EVENTSECTOR TE REVOLUTIONEREN DANKZIJ KONLIGO

Konligo’s duurzame, modulaire, compacte en eenvoudig te installeren stands waren een hit bij investeerders bij LITA.co, die deze VUB spin-off massief hebben ondersteund tijdens de enkele dagen van haar fundraising.

 

Context

Konligo, een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), bracht in slechts een paar dagen tijd talrijke aandeelhouders samen via LITA.co. Ze investeerden om de ontwikkeling van de startup, die hypercompacte, gemakkelijk te installeren, modulaire en duurzame gerecycleerde aluminium structuren produceert voor de eventsector, te versnellen.

 

Ecologische impact 

Konligo stands en pop-up structuren kunnen tussen de 50 en 200 keer worden hergebruikt. Traditioneel verbruiken tijdelijke structuren die bij evenementen worden gebruikt een grote hoeveelheid energie en grondstoffen tijdens de productiefase. Ze worden dan na slechts één of twee gebruik weggegooid. De baanbrekende technologie van Konligo vermindert niet alleen de hoeveelheid afval per event, maar ook de uitstoot van broeikasgassen vanuit hun productie. Bovendien sparen deze nieuwe structuren enorm veel tijd tijdens de installatie, wat voor een kleinere opslagruimte zorgt. 

Maatschappelijke impact

Bij Konligo gaat het ook, en vooral, over waarden. Ten eerste, ecologische waarden, zoals hier boven vermeld, maar ook humane waarden, die het bedrijf trots laat zien in haar kantoor. Vreugde, communicatie, empathie, empowerment en persoonlijke ontwikkeling zijn waarden waarvoor Konligo streeft binnen haar team, en dat ze deelt en respecteert, of het nu gaat om de keuze van partners of om de relatie met haar klanten. Want Konligo wil vooral mensen bij elkaar brengen. Het woord “konligo”, afgeleid van Esperanto, betekent trouwens “verbinden”. Hun structuren moeten dus mensen in staat stellen om samen te komen rond sport, kunst, business, wetenschap of humanisme in een magische omgeving. Magisch? Ja, bekijk de video’s die beschikbaar zijn op de Konligo website en bewonder de transformatie van de aluminium takken tot een spectaculaire stand, showroom of podium!

 

Toekomst

Het oorspronkelijke doel van Konligo was om deze structuren aan humanitaire NGO’s te verkopen aan de productiekost. Met snel en eenvoudig te transporteren tenten is Konligo ervan overtuigd dat haar product toegevoegde waarde brengt in noodsituaties. Deze doelstelling werd niet vergeten. In een interview met LITA.co legt Aushim Koumar, de oprichter van Konligo, uit: “vanaf 2020 zullen we 2,5% van onze omzet investeren in de aanpassing van onze producten voor noodziekenhuizen en humanitaire organisaties”. 

Deze record-crowdfunding is een grote stap in Konligo’s huidige ontwikkelingsstrategie en het potentieel van haar producten lijkt grote perspectieven te openen. Veelbelovend verhaal, te volgen in de komende maanden!