Zicht van computerscherm dat op het programma Rhino geopend is

Innovative Starters Awards 2022

Innovative Starters Awards.

Begin april 2023 werden de Innovative Starters Awards in Brussel uitgereikt, een initiatief van Innoviris Brussels. Naast Sparklab en Tulipal, wist ook Konligo een onderzoeksfonds in de wacht te slepen van maar liefst 500.000€! 

Maar wat is de link tussen Konligo, haar plooibare domes en stages en een onderzoeksfonds? Een software voor het automatisch genereren van domes!

Onderzoek en innovatie in het Brussels gewest

Als spinoff van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), heeft Konligo het Brussels Gewest nooit verlaten. En maar goed ook, zo blijkt. Want Innoviris reikt jaarlijks een half miljoen euro uit aan start- en scale-ups die gevestigd zijn in het hoofdstedelijk gewest.

“De opdracht van Innoviris is het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie in het Brussels Gewest.” Aldus Stefaan Sonck Thiebaut, Algemeen Directeur van Innoviris Brussel. “Dat doen we dankzij een jaarlijkse financiële steun van de Brusselse overheid ter waarde van 50 miljoen euro. Zo helpen we bedrijven, start- en scale-ups, onderzoekscentra of samenwerkingsprojecten. Het kadert allemaal binnen een groter strategisch kader van het hoofdstedelijk gewest: dat van economische transitie. Onze subsidies moeten dienen om de Brusselse bedrijven te helpen evolueren naar een duurzamere economie. 

Een van onze programma’s zijn de Innovative Starters Awards waarbij we jaarlijks op zoek gaan naar drie kleine innovatieve bedrijven.” In 2023 werd Konligo dus trotse eigenaar van een half miljoen euro aan subsidies. Die ontvingen we niet zomaar.

De terugkeer van Thomas Schoukens

We wisten al langer wat het plan zou zijn, moesten we een half miljoen euro aan subsidies krijgen. Dat doopten we later om tot ‘ISA’.

Overshoulder zicht van het computerscherm van Thomas
Thomas werkt op Rhino

“Met de fondsen die we ontvingen via de Innovation Starters Awards willen we de wereld van tijdelijke structuren (domes en stages) drastisch veranderen door in te zetten op structuren op maat die modulair zijn en waarvan de componenten maximaal kunnen hergebruikt worden.” vertelt Aushim Koumar. “Stel je voor dat je een dome bouwt voor Tesla die je kan ombouwen tot een stage voor Stromae.” Twee totaal verschillende vormen met dezelfde componenten. Dat is next-level duurzaamheid!”

Thomas liep al stage bij Konligo in 2020 en zijn interesse en expertise op gebied van parametrisch ontwerp, was exact wat we voor dit project nodig hadden.

“Na zijn stage werkte Thomas kort als student aan een project rond parametrisch ontwerp. Sindsdien koesterden we zijn naam op een lijst met potentiële nieuwe werkkrachten.” aldus Aushim. “En kijk: dankzij de financiële steun van Innoviris hebben we de functie van parametrisch ontwerper in het leven kunnen roepen. Logisch dat we Thomas voor deze functie zouden interviewen, toch?”

Vandaag werkt Thomas in het achtkoppige team in het Circularium in Anderlecht.

Onderzoek naar tijdswinst

Glimlachend persoon, Thomas, aan zijn bureau
Thomas Schoukens aan zijn creatief bureau

Na zijn studies architectuur op de VUB, hoorde Thomas spreken over het doctoraat van Aushim: “Deployable structures for disaster relief”. Thomas was zeer onder de indruk van de potentiële impact dat zijn studiekeuze kon hebben voor het helpen van mensen in nood. “Toen ik afstudeerde, was Konligo al een startup. Ik wenste niets liever dan voor hen te werken. Maar iets anders dan een stage konden ze me toen niet bieden. Die kans heb ik niet laten liggen. Vandaag ben ik, mede dankzij de Innovative Starters Awards, kunnen starten bij een bedrijf die me na aan het hart ligt.”

Aushim geeft verder uitleg over Thomas’ rol: “Hij zal een software ontwikkelen die ervoor zorgt dat ontwerpen waar onze ingenieurs anders twee maanden op zwoegen, nu door diezelfde ingenieurs in slechts één week worden gerealiseerd. Zo verminderen we de productietijd van een dome of stage op maat van vier maanden naar vier à zes weken.”

Thomas voegt toe: “Dankzij Innoviris Brussels is er bij Konligo nu ruimte voor onderzoek naar nieuwe vormen en structuren. Het ontwerp van zo’n structuren is best complex: je verzint niet zomaar een nieuwe vorm die je meteen gaat uitwerken. Mijn opdracht bestaat erin om een veralgemeende werkmethode op te stellen en deze te automatiseren zodat op maat gemaakte vormen gegenereerd worden door de computer.

Het doet veel deugd om een rol te kunnen spelen in een bedrijf waarvan de filosofie zeer dicht aanleunt bij m’n eigen morele waarden en alternatieve visie. En, toegegeven, ik doe nu wat ik het liefste deed tijdens mijn opleiding: parametrisch ontwerp.”

Veel meer dan een technologiebedrijf

Omdat een extern persoon altijd geloofwaardiger klinkt, sluiten we dit artikel af met de conclusie van Stefaan Sonck Thiebaut: “Konligo is een technologiebedrijf, gebaseerd op innovatieve technologie die aan de VUB werd ontwikkeld. Het beantwoordt aan een echte nood en past perfect in het thema van ‘economische transitie’ doordat ze met minder grondstoffen meer trachten te verwezenlijken. 

Wij als gewest zijn heel dankbaar ten opzichte van zo’n ondernemers omdat ze de moed hebben om een nieuw bedrijf op te starten. Dat is niet evident he. Vijf jaar geleden was er niets. En nu is er een team, zijn er producten, zijn er klanten, … Dat is echt indrukwekkend. 

Een product is meer dan alleen technologie, producten en klanten. Het is ook vaak een sociaal project. Ik vind het daarom ook indrukwekkend dat ze bij Konligo zeer hard inzetten op de cohesie binnen het team en er zo hard wordt gewerkt aan de waarden van Konligo. Zo bouwen ze aan een bedrijf die de capaciteit heeft om die scale-up te realiseren.”

Zo hoor je’t van een ander. Alle acht zijn we bijzonder fier om samen te mogen werken aan zo’n mooi project.

Meer weten over innovatie bij Konligo? Ontdek dan hier hoe we de Fastival dome testen op draagkracht en weerstand tot hoge windkracht.


Rendu 3D du dôme Ondo sur fond bleu foncé

Ondo, volg de golf

Ondo, volg de golf.

Jezelf blijven uitdagen geeft een boost aan je zelfvertrouwen, versterkt je weerbaarheid en geeft je leven zin. Toch zijn ondernemende ingenieurs vaak zo hard bezig met het draaiende houden van hun bedrijf, dat ze maar zelden de tijd nemen om hun bureau te verlaten ter verwezenlijking van grootse dingen.

De uitdaging

Baudouin Hubert, één van de medestichters van Konligo, daagt onze ploeg graag uit. In de nasleep van een marktonderzoek dat hij verrichtte voor Konligo, ontmoette hij Arnaud Istas, hoofd van de afdeling Business Development bij EasyFairs. Zij wilden een inspirerende ruimte creëren die inzetbaar was op verschillende van hun beurzen. Die plek moest aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Het moest groots zijn. Zo groot dat mensen die erdoor zouden wandelen onmiddellijk geïnspireerd zouden zijn;
  • We mochten geen rechthoekige vormen gebruiken;
  • Het moest modulair en herbruikbaar zijn;
  • De structuur moest makkelijk op te zetten zijn zonder training.

Baudouin wist de prospect te overtuigen. Wij zouden een ontegensprekelijk fascinerende dome ontwerpen en bouwen die geen enkele van de bezoekers van Arnaud’s beurs onberoerd zou laten. Baudouin liet er geen gras over groeien. Hij daagde Lara (Alegria Mira, een andere stichter van Konligo) uit met een toepassing van onze gepatenteerde schaartechnologie voor de ontwikkeling van nieuwe Konligo domes voor EasyFairs. Samen met Prof. dr. ir. arch. Niels De Temmerman ontwierp ze drie concepten: een boom, een meer organische vorm en een derde structuur die ze lukraak ‘The Wave’ noemden.

Met drie rudimentaire 3D schetsen onder de arm, spurtten Baudouin en Lara naar Gent om alle drie de ideeën voor te stellen. Een keuze liet niet lang op zich wachten. Het thema van de opkomende MoOD+Indigo beurs in Brussel was namelijk ‘The Next Wave in Textile Trends’.

Veel tijd bleef er niet over: onze ploeg was slechts twee maanden en een half verwijderd van de deadline.

 

Esperanto

Zoals een goede Konligo dome het betaamt, zou ook ‘The Wave’ moeten vertaald worden. 

Jullie weten ondertussen dat de naam ‘Konligo’ afkomstig is van het Esperanto voor ‘verbinding’: kunligo. Omdat die term ons te veel deed denken aan een ander woord uit het Frans dat hier niets mee te maken heeft, veranderden we het in ‘Konligo’. Om een lang verhaal kort te maken: ‘The Wave’ werd ‘Ondo’. Een eerste, op maat gemaakte Konligo dome zou weldra deel uitmaken van ons assortiment!

Een uitdaging komt nooit alleen

Tijd voor het echte werk. Onze ploeg moest een manier vinden om de Ondo dome samen te stellen met zo min mogelijk elementen. Met Niels’ hulp, verminderde Lara de hoeveelheid unieke componenten van twintig naar vijf.

Zonder er te lang over na te denken, werden Lara’s plannen nauwlettend gevolgd om de Ondo te bouwen. Dat samenstellen verliep relatief vlot. Maar hoe zou onze ploeg erin slagen om de structuur recht te zetten? Samen met Haytam Abdelaoui, een stagiair die aan de Vrije Universiteit Brussel zijn thesis deed over de conceptuele validatie van een tongewelf schaarconstructie, werd getracht om de structuur langs boven te openen dankzij een kraan die ondersteund werd door een ladder. Resultaat: een gebogen ladder.

Dankzij zijn technische kennis, kwam Baudouin Hubert met het idee om de Ondo dome van binnenuit te openen dankzij een front lifter.

Net als alle Konligo domes, werd de Ondo in een eerste fase met de hand geopend. Aushim en Haytam rolden het gevaarte tot net onder het hoogste punt van de Ondo. Ze draaiden samen zeer voorzichtig aan de hendels. De spanning was te snijden. Eenmaal de Ondo volledig geopend was, werd het tijd om de front lifter los te koppelen van de Ondo. Aushim liet Haytam achter bij het toestel. De verticale staaf van de front lifter kwam langzaam naar beneden. De structuur bleef overeind. De Ondo verroerde zich met geen vin. Lara, die het hele gebeuren filmde, kon haar blijdschap niet onderdrukken.

Toegegeven, met haar bruikbare oppervlakte van 100m2 en haar zes meter hoogte, is de Ondo dome een pak groter dan de Fastival of de domes uit de Arko collectie. Maar door haar origineel ontwerp, valt ze echt op.

De volgende keer dat u voor een brand activation campagne, een dome wenst in een specifieke vorm, denk dan niet dat het een onmogelijke opdracht is. Onthoud gewoon dat we bij Konligo steeds bereid zijn om jouw uitdaging aan te gaan.