Zicht van computerscherm dat op het programma Rhino geopend is

Innovative Starters Awards 2022

Innovative Starters Awards.

Begin april 2023 werden de Innovative Starters Awards in Brussel uitgereikt, een initiatief van Innoviris Brussels. Naast Sparklab en Tulipal, wist ook Konligo een onderzoeksfonds in de wacht te slepen van maar liefst 500.000€! 

Maar wat is de link tussen Konligo, haar plooibare domes en stages en een onderzoeksfonds? Een software voor het automatisch genereren van domes!

Onderzoek en innovatie in het Brussels gewest

Als spinoff van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), heeft Konligo het Brussels Gewest nooit verlaten. En maar goed ook, zo blijkt. Want Innoviris reikt jaarlijks een half miljoen euro uit aan start- en scale-ups die gevestigd zijn in het hoofdstedelijk gewest.

“De opdracht van Innoviris is het aanmoedigen en ondersteunen van onderzoek en innovatie in het Brussels Gewest.” Aldus Stefaan Sonck Thiebaut, Algemeen Directeur van Innoviris Brussel. “Dat doen we dankzij een jaarlijkse financiële steun van de Brusselse overheid ter waarde van 50 miljoen euro. Zo helpen we bedrijven, start- en scale-ups, onderzoekscentra of samenwerkingsprojecten. Het kadert allemaal binnen een groter strategisch kader van het hoofdstedelijk gewest: dat van economische transitie. Onze subsidies moeten dienen om de Brusselse bedrijven te helpen evolueren naar een duurzamere economie. 

Een van onze programma’s zijn de Innovative Starters Awards waarbij we jaarlijks op zoek gaan naar drie kleine innovatieve bedrijven.” In 2023 werd Konligo dus trotse eigenaar van een half miljoen euro aan subsidies. Die ontvingen we niet zomaar.

De terugkeer van Thomas Schoukens

We wisten al langer wat het plan zou zijn, moesten we een half miljoen euro aan subsidies krijgen. Dat doopten we later om tot ‘ISA’.

Overshoulder zicht van het computerscherm van Thomas
Thomas werkt op Rhino

“Met de fondsen die we ontvingen via de Innovation Starters Awards willen we de wereld van tijdelijke structuren (domes en stages) drastisch veranderen door in te zetten op structuren op maat die modulair zijn en waarvan de componenten maximaal kunnen hergebruikt worden.” vertelt Aushim Koumar. “Stel je voor dat je een dome bouwt voor Tesla die je kan ombouwen tot een stage voor Stromae.” Twee totaal verschillende vormen met dezelfde componenten. Dat is next-level duurzaamheid!”

Thomas liep al stage bij Konligo in 2020 en zijn interesse en expertise op gebied van parametrisch ontwerp, was exact wat we voor dit project nodig hadden.

“Na zijn stage werkte Thomas kort als student aan een project rond parametrisch ontwerp. Sindsdien koesterden we zijn naam op een lijst met potentiële nieuwe werkkrachten.” aldus Aushim. “En kijk: dankzij de financiële steun van Innoviris hebben we de functie van parametrisch ontwerper in het leven kunnen roepen. Logisch dat we Thomas voor deze functie zouden interviewen, toch?”

Vandaag werkt Thomas in het achtkoppige team in het Circularium in Anderlecht.

Onderzoek naar tijdswinst

Glimlachend persoon, Thomas, aan zijn bureau
Thomas Schoukens aan zijn creatief bureau

Na zijn studies architectuur op de VUB, hoorde Thomas spreken over het doctoraat van Aushim: “Deployable structures for disaster relief”. Thomas was zeer onder de indruk van de potentiële impact dat zijn studiekeuze kon hebben voor het helpen van mensen in nood. “Toen ik afstudeerde, was Konligo al een startup. Ik wenste niets liever dan voor hen te werken. Maar iets anders dan een stage konden ze me toen niet bieden. Die kans heb ik niet laten liggen. Vandaag ben ik, mede dankzij de Innovative Starters Awards, kunnen starten bij een bedrijf die me na aan het hart ligt.”

Aushim geeft verder uitleg over Thomas’ rol: “Hij zal een software ontwikkelen die ervoor zorgt dat ontwerpen waar onze ingenieurs anders twee maanden op zwoegen, nu door diezelfde ingenieurs in slechts één week worden gerealiseerd. Zo verminderen we de productietijd van een dome of stage op maat van vier maanden naar vier à zes weken.”

Thomas voegt toe: “Dankzij Innoviris Brussels is er bij Konligo nu ruimte voor onderzoek naar nieuwe vormen en structuren. Het ontwerp van zo’n structuren is best complex: je verzint niet zomaar een nieuwe vorm die je meteen gaat uitwerken. Mijn opdracht bestaat erin om een veralgemeende werkmethode op te stellen en deze te automatiseren zodat op maat gemaakte vormen gegenereerd worden door de computer.

Het doet veel deugd om een rol te kunnen spelen in een bedrijf waarvan de filosofie zeer dicht aanleunt bij m’n eigen morele waarden en alternatieve visie. En, toegegeven, ik doe nu wat ik het liefste deed tijdens mijn opleiding: parametrisch ontwerp.”

Veel meer dan een technologiebedrijf

Omdat een extern persoon altijd geloofwaardiger klinkt, sluiten we dit artikel af met de conclusie van Stefaan Sonck Thiebaut: “Konligo is een technologiebedrijf, gebaseerd op innovatieve technologie die aan de VUB werd ontwikkeld. Het beantwoordt aan een echte nood en past perfect in het thema van ‘economische transitie’ doordat ze met minder grondstoffen meer trachten te verwezenlijken. 

Wij als gewest zijn heel dankbaar ten opzichte van zo’n ondernemers omdat ze de moed hebben om een nieuw bedrijf op te starten. Dat is niet evident he. Vijf jaar geleden was er niets. En nu is er een team, zijn er producten, zijn er klanten, … Dat is echt indrukwekkend. 

Een product is meer dan alleen technologie, producten en klanten. Het is ook vaak een sociaal project. Ik vind het daarom ook indrukwekkend dat ze bij Konligo zeer hard inzetten op de cohesie binnen het team en er zo hard wordt gewerkt aan de waarden van Konligo. Zo bouwen ze aan een bedrijf die de capaciteit heeft om die scale-up te realiseren.”

Zo hoor je’t van een ander. Alle acht zijn we bijzonder fier om samen te mogen werken aan zo’n mooi project.

Meer weten over innovatie bij Konligo? Ontdek dan hier hoe we de Fastival dome testen op draagkracht en weerstand tot hoge windkracht.


Rendu 3D du dôme Ondo sur fond bleu foncé

Ondo, volg de golf

Ondo, volg de golf.

Jezelf blijven uitdagen geeft een boost aan je zelfvertrouwen, versterkt je weerbaarheid en geeft je leven zin. Toch zijn ondernemende ingenieurs vaak zo hard bezig met het draaiende houden van hun bedrijf, dat ze maar zelden de tijd nemen om hun bureau te verlaten ter verwezenlijking van grootse dingen.

De uitdaging

Baudouin Hubert, één van de medestichters van Konligo, daagt onze ploeg graag uit. In de nasleep van een marktonderzoek dat hij verrichtte voor Konligo, ontmoette hij Arnaud Istas, hoofd van de afdeling Business Development bij EasyFairs. Zij wilden een inspirerende ruimte creëren die inzetbaar was op verschillende van hun beurzen. Die plek moest aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het moest groots zijn. Zo groot dat mensen die erdoor zouden wandelen onmiddellijk geïnspireerd zouden zijn;
 • We mochten geen rechthoekige vormen gebruiken;
 • Het moest modulair en herbruikbaar zijn;
 • De structuur moest makkelijk op te zetten zijn zonder training.

Baudouin wist de prospect te overtuigen. Wij zouden een ontegensprekelijk fascinerende dome ontwerpen en bouwen die geen enkele van de bezoekers van Arnaud’s beurs onberoerd zou laten. Baudouin liet er geen gras over groeien. Hij daagde Lara (Alegria Mira, een andere stichter van Konligo) uit met een toepassing van onze gepatenteerde schaartechnologie voor de ontwikkeling van nieuwe Konligo domes voor EasyFairs. Samen met Prof. dr. ir. arch. Niels De Temmerman ontwierp ze drie concepten: een boom, een meer organische vorm en een derde structuur die ze lukraak ‘The Wave’ noemden.

Met drie rudimentaire 3D schetsen onder de arm, spurtten Baudouin en Lara naar Gent om alle drie de ideeën voor te stellen. Een keuze liet niet lang op zich wachten. Het thema van de opkomende MoOD+Indigo beurs in Brussel was namelijk ‘The Next Wave in Textile Trends’.

Veel tijd bleef er niet over: onze ploeg was slechts twee maanden en een half verwijderd van de deadline.

 

Esperanto

Zoals een goede Konligo dome het betaamt, zou ook ‘The Wave’ moeten vertaald worden. 

Jullie weten ondertussen dat de naam ‘Konligo’ afkomstig is van het Esperanto voor ‘verbinding’: kunligo. Omdat die term ons te veel deed denken aan een ander woord uit het Frans dat hier niets mee te maken heeft, veranderden we het in ‘Konligo’. Om een lang verhaal kort te maken: ‘The Wave’ werd ‘Ondo’. Een eerste, op maat gemaakte Konligo dome zou weldra deel uitmaken van ons assortiment!

Een uitdaging komt nooit alleen

Tijd voor het echte werk. Onze ploeg moest een manier vinden om de Ondo dome samen te stellen met zo min mogelijk elementen. Met Niels’ hulp, verminderde Lara de hoeveelheid unieke componenten van twintig naar vijf.

Zonder er te lang over na te denken, werden Lara’s plannen nauwlettend gevolgd om de Ondo te bouwen. Dat samenstellen verliep relatief vlot. Maar hoe zou onze ploeg erin slagen om de structuur recht te zetten? Samen met Haytam Abdelaoui, een stagiair die aan de Vrije Universiteit Brussel zijn thesis deed over de conceptuele validatie van een tongewelf schaarconstructie, werd getracht om de structuur langs boven te openen dankzij een kraan die ondersteund werd door een ladder. Resultaat: een gebogen ladder.

Dankzij zijn technische kennis, kwam Baudouin Hubert met het idee om de Ondo dome van binnenuit te openen dankzij een front lifter.

Net als alle Konligo domes, werd de Ondo in een eerste fase met de hand geopend. Aushim en Haytam rolden het gevaarte tot net onder het hoogste punt van de Ondo. Ze draaiden samen zeer voorzichtig aan de hendels. De spanning was te snijden. Eenmaal de Ondo volledig geopend was, werd het tijd om de front lifter los te koppelen van de Ondo. Aushim liet Haytam achter bij het toestel. De verticale staaf van de front lifter kwam langzaam naar beneden. De structuur bleef overeind. De Ondo verroerde zich met geen vin. Lara, die het hele gebeuren filmde, kon haar blijdschap niet onderdrukken.

Toegegeven, met haar bruikbare oppervlakte van 100m2 en haar zes meter hoogte, is de Ondo dome een pak groter dan de Fastival of de domes uit de Arko collectie. Maar door haar origineel ontwerp, valt ze echt op.

De volgende keer dat u voor een brand activation campagne, een dome wenst in een specifieke vorm, denk dan niet dat het een onmogelijke opdracht is. Onthoud gewoon dat we bij Konligo steeds bereid zijn om jouw uitdaging aan te gaan.


Waarom gerecycleerde aluminium structuren gebruiken voor uw evenementen?

Bent u betrokken bij de organisatie van een festival, congres of sportevenement en weet u niet welk type structuur u moet kiezen voor uw stands? Konligo, de eventpartner gespecialiseerd in herbruikbare en modulaire pop-up structuren in België, legt de voordelen uit van modulaire infrastructuren uit gerecycleerd aluminium.

Waarom gerecycleerd aluminium kiezen als materiaal voor pop-up structuren?

In de evenementensector is het niet altijd gemakkelijk om op alle niveaus eco-verantwoordelijk te zijn. Het vinden van materialen die gemakkelijk gerecycleerd kunnen worden is niet zo gebruikelijk, vanwege het fabricageproces of de kosten die ermee gemoeid zijn. Toch wordt het vandaag de dag steeds consequenter om een duurzaam project voor te stellen, een evenement dat probeert zijn ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Als het gaat om structuren voor het creëren van stands, DJ-ruimtes, bogen en nevenruimten, springt één duurzaam en herbruikbaar materiaal er in het bijzonder uit: gerecycleerd aluminium.

Aluminium is een 100% recycleerbaar materiaal. In vergelijking met zijn ruwe staat vermindert het gebruik ervan aanzienlijk de milieu-impact van het product waarvan het wordt gemaakt, alsook de koolstofuitstoot, en wel tot 95%. Aluminium is een overvloedige, recycleerbare, niet-giftige grondstof die de bodem niet vervuilt en bovendien dankzij zijn sterkte en praktische bruikbaarheid vele malen kan worden hergebruikt. Dit laatste geldt met name wanneer het product op milieuvriendelijke wijze wordt vervaardigd, met modulariteit als basisprincipe. Met modulariteit bedoelen we het hergebruik van subcomponenten om een ander eindproduct te maken (zoals lego's).

Voordelen van een gerecycleerde aluminium structuur voor uw evenementenstand

De meeste infrastructuren voor evenementen zijn fysiek en milieutechnisch zwaar en vergen veel tijd om op te zetten. Een structuur van gerecycleerd aluminium kan worden gebruikt om modulaire, aanpasbare en gemakkelijk te monteren standen, podia of tenten te creëren. Deze structuren zijn weliswaar tijdelijk, maar toch herbruikbaar en verschillen behoorlijk van metalen steigers.

Een van de belangrijkste taken van de hedendaagse evenementensector is het aanbieden van lokale en ecologische oplossingen. Het gebruik van modulaire structuren van gerecycleerd aluminium is een van de mogelijkheden om bij te dragen tot een duurzamere toekomst, waarbij moderniteit en efficiëntie hand in hand gaan. Het gerecycleerde materiaal wordt hergebruikt in subcomponenten die op hun beurt worden hergebruikt in verschillende modulaire eindproducten (structuren). Het verduurzamen van alle andere materialen die de structuren bedekken en versieren (membranen, spandoeken, enz.) is echter nog steeds erg moeilijk.

Bent u geïnteresseerd in recycleerbare structuren voor de organisatie van uw evenementenbeurs in België?

Neem contact op met Konligo, uw partner voor gerecycleerd aluminium en modulaire evenementenstructuren (85% gerecycleerd) in België, via het online contactformulier of per telefoon. Het team beantwoordt met plezier uw vragen en helpt u bij uw projecten.


Hoe duurzaam is een productiebedrijf als Konligo?

Duurzaamheid is een van de nieuwe buzzwords naast AI, A/B Testing, Eco-Friendly, enz. Maar wat betekent het om duurzaam te zijn? Wat is het verschil tussen greenwashing? En hoe realistisch is het om duurzaam te zijn als je weet dat de productie van een nieuw product steeds een belasting vormt voor het milieu en klimaat?

Bij Konligo hebben we het omslagpunt bereikt tussen een start-up en een scale-up. Het is een interessante stap in het leven van een jong bedrijf omdat het interessante debatten oplevert over de keuzes die we maken.

Duurzaamheid of toch economische keuzes?

Aan de ene kant hebben we onze visie (een zero-waste evenementensector) met onze humanistische kernwaarde. Aan de andere kant is er  de economische realiteit. Twee doelstellingen die vaak in tegenstrijd zijn en zorgen voor  een vergelijking vol uitdagende parameters.

We kunnen kiezen voor een volledig duurzaam bedrijf, zonder enige CO2-uitstoot, maar in een productie start-up word je heel snel geconfronteerd met de realiteit:

 • Je produceert iets en dus gebruik je energie en grondstoffen, ook al zijn dat gerecycleerde of hergebruikte materialen.
 • Er zijn grondstoffen en eindproducten die in België/Europa niet voorhanden zijn, dus moeten ze per vrachtwagen/boot (voor sommige bedrijven zelfs per vliegtuig) vervoerd worden, met een hoge CO2-uitstoot tot gevolg.
 • Belgische arbeid is erg duur in vergelijking met andere landen. En robotarbeid is niet per se duurzaam door het productieproces en de gebruikte energie en het zorgt voor arbeidsonzekerheid voor laaggeschoolden die nu vaak werkzaam zijn in dit productieproces.

Aan de andere kant zouden we volledig voor een economische oplossing kunnen gaan, als we dat doen gooien we onze duurzaamheidsprincipes overboord., Arbeid en materialen zijn veel goedkoper in landen zoals China (sommige van onze concurrenten vliegen branded tenten uit China over en het is nog steeds goedkoper dan onze producten die volledig in België worden geproduceerd …). Werkelijke kosten -CO2 uitstoot, (bodem-)vervuiling, slechte arbeidsomstandigheden- zitten immers niet vervat in hun productiekost.

Onze oplossing? Transparant zijn.

In de wereld van wiskunde en optimalisaties heeft een vergelijking met tegenstrijdige doelstellingen niet één optimale oplossing, maar een reeks van optimale oplossingen, waarbij elke oplossing even waardevol is: dus wat is het juiste antwoord in ons geval?

Bij Konligo hebben we besloten te kiezen voor een mix van duurzame en economische oplossingen. We kunnen de koolstofvoetafdruk van onze producten nog verbeteren, maar we mogen ons bestaan niet belemmeren. Het is geen vaste oplossing maar een variabele oplossing die zeer regelmatig opnieuw wordt onderzocht om er zeker van te zijn dat we trouw blijven aan onze visie en kernwaarden. En ook duurzaam in de tijd met een haalbaar en zelfvoorzienend business model. Want uiteindelijk, als het business model niet levensvatbaar is en een bedrijf na 3 jaar de deur sluit, zelfs als het zeer duurzame producten zou hebben, zou de impact van het bedrijf zo goed als nihil zijn. We hopen eveneens andere bedrijven in de sector te inspireren gaandeweg om zo samen een grotere positieve impact te genereren.

Wat is onze huidige situatie en wat zijn onze volgende stappen?

We weten dat we er nog niet zijn, maar we doen alles wat in ons vermogen ligt om een duurzaam product te leveren:

 • Het ontwerp van ons product is toekomstbestendig omdat het op termijn kan worden aangepast omdat het modulair en vervangbaar is (elk onderdeel van ons product kan worden vervangen, waardoor het vergelijkbaar is met de fairphone).
 • Alle onderdelen kunnen hergebruikt worden in bijna al onze constructies, want we hebben geen product bedacht, maar een kit die aangepast kan worden om verschillende vormen te creëren.
 • We produceren alles in België, voornamelijk in onze werkplaats in Circularium (Anderlecht). Bijna geen enkele andere leverancier van tijdelijke structuren doet dit nog.
 • Onze belangrijkste leveranciers zijn Belgische bedrijven en het gerecycleerde aluminium komt uit België.

De ontwerpen van onze tenten, stands, DJ booths en pop-up structuren zijn onderdeel van de circulaire aanpak.

We zijn ons ervan bewust dat we nog moeten verbeteren:

 • Onze verbindingen worden CNC gefreesd, wat nogal wat energie kost en afval creëert tijdens de productie (wat gerecycled kan worden maar dan weer energie vraagt).
 • De aluminium balken worden geverfd om ze te beschermen, hierdoor hebben ze een langere levensduur in de evenementensector, echter is de verf op zich niet duurzaam.
 • Geen van de membraanleveranciers kan vandaag volledig recycleerbare opties voorstellen. Om dit tegen te gaan, proberen we oude membranen te hergebruiken voor afdekhoezen, beschermingszeilen, enz…
 • De grondstoffen van onze membraanleveranciers komen van buiten Europa, meestal uit China. Ze worden echter in België geproduceerd (en bedrukt), iets wat niet veel leveranciers van tenten en partytenten nog doen.

Dus waarom is het geen greenwashing?

Omdat we niet beweren dat we een 100% volledigecologisch product maken. Maar we doen ons best om het zo duurzaam mogelijk te maken, de omstandigheden en de economische realiteit kennende. En deze motivatie komt niet door de trend rond duurzaamheid, maar omdat dit een waarde is die verankerd is in onze kernwaarden en aan de oorsprong ligt van Konligo. Bovendien, om ervoor te zorgen dat we op de hoogte zijn van de nieuwe ecologische alternatieven die sommige van onze componenten zouden kunnen vervangen, nemen we actief deel aan verschillende groepen rond circulaire en duurzame economie (we zijn bestuurslid van Circlemade en Hospitality bijvoorbeeld) zodat we de innovatie in onze sector zo snel mogelijk kunnen testen.

Hoe duurzaam is een productiebedrijf?

Het is geen zwart-wit antwoord. Uiteindelijk gaat het voor ons om een directe en indirecte positieve impact.

Direct omdat we kunnen aantonen dat onze klanten hun CO2-voetafdruk hebben verkleind door voor onze constructie te kiezen in plaats van een andere, waardoor de CO2-nettobalans positief wordt. En indirect door andere ondernemers, onze leveranciers en ons team te inspireren om duurzamer te zijn en een positieve impact te hebben. We doen dit door onze acties, onze filosofie, onze visie, en vooral door mensen te mobiliseren rond ons project. En dat multiplicatoreffect heeft vaak meer gevolgen dan we ons bewust van zijn. We willen bijdragen aan de kritische massa die mee voor een tipping point kan zorgen die duurzaamheid integreert in een nieuwe economische realiteit. De klimaatcrisis heeft immers een impact die vandaag niet altijd naar waarde wordt geschat in het productieproces. Gaan we deze reële kosten niet langer uit de weg dan ontstaan nieuwe maatstaven om te bepalen of een product de moeite waard is om te maken of niet.


Konligo-sign-Circularium

Wij zijn Konligo. Dus niet Kolingo, noch Konlingo

Konlingo of Kolingo?

We krijgen bijna last van een identiteitscrisis. Heet ons bedrijf nou Konlingo, of is het toch Kolingo? Zelf zeiden we altijd Konligo, maar zou het kunnen dat we het al die jaren verkeerd hebben gezegden geschreven? Hoe zou het zo fout kunnen zijn gegaan?

Sales & Marketing Manager, op zoek naar onze identiteit
Arnaud, onze Sales & Marketing Manager, op zoek naar onze identiteit

Het is Konligo!

Om onszelf voor eens en voor altijd van de waarheid te verzekeren hebben we het Staatsblad er nog even bij gepakt. En wat blijkt, het is toch echt de BV KONLIGO die is opgericht op 25 april 2018, voor de bouw van metalen structuren en het verhuren en verkopen van tenten. Maar waarom krijgen we dan toch regelmatig brieven en facturen geadresseerd aan Konlingo of Kolingo? Ook in sollicitatiebrieven ontdekken we deze fout wel eens (voor ons nog geen reden om je niet aan te nemen, maar het vergroot je kansen zeker niet). Zelfs in de laatste Trends, stond het verkeerd geschreven! Dat betekent dat het duizenden keren verkeerd op papier staat. Het is niet zo gek dat we dan in een identiteitscrisis belanden, toch?

Maar hoe komt het dan dat mensen het zo vaak verkeerd doen? Kolingo en Konlingo zijn beiden
geen bestaande woorden, dus aan autocorrect kan het niet liggen. Zelfs mensen die wel weten dat het Konligo is spreken het soms nog verkeerd uit.

Een mogelijke verklaring

Zelf denken we dat het komt omdat mensen, bewust of onbewust, meer bekend zijn met het woord
Lingo. In het Engels verwijst Lingo o.a. naar een vreemde of onbegrijpelijke taal (https://www.merriam-webster.com/dictionary/lingo). De oorsprong hiervan is dan weer het Latijn,
waarin het woord lingua ‘taal’ betekent. Voor veel Nederlanders zal het woord ook nog verbonden zijn aan de ooit zo populaire televisieshow Lingo waarin men woorden moet raden en ballen moet grabbelen. En ook het woord Bingo lijkt hier weer op. Maar ‘ligo’ als (deel van een) woord, of lettercombinatie bestaat niet of nauwelijks in het Frans of Nederlands. Toch is dat echt onze naam: KON-LI-GO.

De oorsprong van deze naam ligt in het Esperanto woord kunligo. kun betekent ‘met’, of ‘samen’. Bijvoorbeeld in kunlaborar, voor ‘samenwerken’. ligo op zich betekent ‘koppeling’. Samengevoegd vormt dit kunligo, dat zich vertaalt naar ‘verbinding’ of ‘samenhang’. Dit hebben we gekozen omdat we bij Konligo altijd op zoek zijn naar wat mensen met elkaar verbindt. Maar ook omdat onze structuren alleen bestaan dankzij de (schaar)verbinding tussen de verschillende elementen.

De ruimtes die onder onze structuren ontstaan. De evenementen waarvoor ze als podium of tent
gebruikt worden. Dit nodigt mensen uit om samen te komen, met elkaar in gesprek te gaan en zich sociaal te verbinden. En dat verklaart exact onze naamskeuze.

Konligo is daarmee niet slechts een naam, maar een representatie van onze identiteit als bedrijf en als groep mensen. We hopen dan ook dat vanaf nu onze naam niet meer fout wordt geschreven, zodat we nooit meer hoeven te twijfelen over onze identiteit.

Konligo


Picture by fauxels on Pexels

Hoe plan je een sociaal project

Heb je ooit het gevoel dat je iets goeds wilt doen, maar je weet niet waar je moet beginnen? Dit artikel gaat over wat je moet overwegen en hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Waarom zou je anderen helpen?

Mensen helpen is waardevol om twee redenen. Ten eerste is het goed voor de mensen die je helpt, en ten tweede voel jij je er ook beter door. Misschien zelfs in die mate, dat als je eenmaal begint, je niet meer stopt en steeds meer mogelijkheden vindt om anderen te helpen. Je goed voelen over jezelf moet niet je hoofddoel zijn, maar het is zeker een aangenaam neveneffect, en je hebt het recht om van dit gevoel te genieten.

Wie wil je helpen?

Dit is uiteraard het eerste waarover je moet nadenken. Er zijn zoveel mogelijkheden (bv. milieu, humanitaire sector, dierenzorg..) en oneindig veel organisaties of mensen die hulp wensen. Kies iets waar je zelf voeling mee hebt of nauw aan je hart ligt.

Misschien wil je op veel verschillende gebieden helpen, maar net als bij andere activiteiten, is het belangrijk om je te concentreren. Als je te veel probeert te doen, lukt het misschien niet en geraak je misschien teleurgesteld, omdat je verwachtingen te hoog lagen. Begin daarom klein, en als je beseft dat je tijdens het proces meer kunt bereiken, dan is dat geweldig! Maar zet jezelf niet te veel onder druk, onthoud dat je al iets goeds probeert te doen, en dat je daar ook best trots op mag zijn.

Hoe kan je helpen?

Denk na over de meerwaarde die je kan bieden en hoe je dat kunt doen. Je hebt misschien nog niets in gedachten, maar je hebt waarschijnlijk bepaalde kennis of een persoonlijk talent dat je voor de zaak kan gebruiken. Duik het veld in waar je wil helpen en praat met organisaties die al weten wat er nodig is. Dit deel is echt belangrijk.

Om bijvoorbeeld daklozen te helpen, moet je de juiste aanpak vinden. Je wilt dat ze zich gewaardeerd en begrepen voelen. Daarom moet je hun manier van denken begrijpen, evenals hun behoeften. Anders kunnen ze het gevoel krijgen dat je hen als minderwaardig beschouwt, ookal is je bedoeling heel goed. Dus, doe je onderzoek en zoek een aantal organisaties met kennis van zake. Zo kom je te weten wat precies de beste manier is om te helpen. Er zijn al veel groepen en mensen die voor een goed doel strijden en die je hulp erg op prijs zouden stellen. Het is een proces van luisteren en samenwerken.

Met wie kan je samenwerken?

Deze stap gaat hand in hand met het vorige: als je organisaties hebt gevonden die je kunnen helpen, waarom ga je dan niet meteen met hen in zee? Denk na over wat ze te vertellen, kijk of het overeenkomt met jouw idee en jouw waarden, en kijk of je hen kan steunen.

Maar er is meer. Afhankelijk van je budget en je doel, wil je misschien sponsors vinden. En hier zijn niet echt regels over. Vraag wie je geschikt lijkt voor je doel. Waarschijnlijk zal je veel mailtjes moet sturen, moet bellen, of rechtstreeks naar ze toe moeten gaan. Voor grote bedrijven is het meestal gemakkelijker om een e-mail naar hun hoofdkantoor te sturen, of sommige hebben misschien zelfs al aanvraagformulieren die je online kunt invullen. Bij kleine winkels bereik je waarschijnlijk meer met een telefoontje of door hen ter plaatse te benaderen. Er zijn ook verschillende soorten donaties waar je om kunt vragen, zoals kortingen, producten, financiële hulp of diensten. Zorg ervoor dat je precies weet wat je nodig hebt voordat je het vraagt. Om je kans op succes te vergroten, leg je mooi uit wie je bent, wat je project is, en wat je motivatie erachter is. Ook al doe je het voor een goed doel, je vraagt hen nog steeds om hulp. En als laatste: geef niet op! Het kan even duren, maar je zal mensen vinden die je willen steunen.

De sleutel tot succes: een goede tijdlijn

Als je concept vastligt, moet je een schema opstellen met de grote mijlpalen die bereikt moeten worden. Geef jezelf genoeg tijd om sponsors te zoeken, minimaal een maand, en zorg ervoor dat je het juiste moment van helpen kiest. Voor sommige doelen is er misschien geen verkeerd moment, maar vraag het opnieuw aan de experts in het gebied.

Laat je niet ontmoedigen!

Dit lijkt misschien veel om over na te denken, maar het moet gewoon goed gepland worden, zodat je geen stress of teleurstelling ervaart. Er moet wat werk verzet worden, maar het is het waard: voor de anderen en voor jou! Dus, aarzel niet, zelfs het kleinste project kan een groot verschil maken. Het is misschien cliché, maar als je terugdenkt aan een moment waarop een klein gebaar van een persoon je heeft doen glimlachen, dan weet je dat het inderdaad waar is.


Circulair solidariteitsproject

Op woensdag 9 juni zijn onze twee stagiaires, Sonja en Anousha, daklozen gaan ontmoeten door hen 20 maaltijdmanden met hygiëneproducten aan te bieden. Misschien heb je onze stories al gezien op onze sociale netwerken (zo niet, bekijk ze dan hieronder). En in deze blog willen Sonja en Anousha de filosofie achter hun sociaal project toelichten.

Circulariteit

Net als de leden van Konligo geloven we dat circulariteit een van de sleutels is om de wereld van morgen te bouwen. We vinden dit zo belangrijk dat het een keuzecriterium was in onze zoektocht naar een stageplek. Ten tweede, wat vooral belangrijk is, is de circulariteit in ons dagelijks leven. Dit begint al bij onze consumptie van de zogenaamde "necessities". U kent ze vast wel sinds de sanitaire crisis; het gaat om algemene voedingsproducten, hygiëneproducten, schoonmaakproducten, enz. Inderdaad, door voedselverspilling te vermijden, door een product te gebruiken dat het minst bewerkt is, met een minimum aan ingrediënten, een minimum aan verpakking en dat dicht bij huis komt, neemt u al deel aan een duurzaam model voor de planeet. 

Voor ons sociaal project leek het ons dan ook logisch met deze waarde rekening te houden. Dit heeft geresulteerd in het gebruik van voedsel uit de anti-afval voedselketen en de creatie van hygiëneproducten met weinig verpakking en weinig ingrediënten, die zelf afkomstig zijn van een biologische en duurzame buurtwinkel, Natural Corner.

 

Solidariteit met de daklozen 

Begin mei bood Konligo ons de kans aan elk van ons om ons eigen solidariteitsproject te organiseren. Het leek ons beiden vanzelfsprekend om dit samen te doen en om onze ideeën en krachten te bundelen. Alvorens de ins en outs te bepalen, hadden we een thema nodig dat onze waarden en verwachtingen zou combineren! Helaas was het vanzelfsprekend... Sinds onze aankomst in Brussel maken we elke dag gebruik van het openbaar vervoer en zijn we veel daklozen tegengekomen. Daarom hebben we besloten om voor hen een maaltijdmand te maken, samen met hygiëneproducten, en om hen te gaan ontmoeten.

Omdat we de wereld van de daklozen niet kennen, leek het ons essentieel om dichter bij de ervaren mensen te komen. Dit is waar de vereniging Rolling Douche om de hoek komt kijken, aangezien zij onze buren zijn in het Circularium. Rolling Douche biedt een mobiele hygiënedienst aan, in de originele vorm van een motorhome speciaal uitgerust met degelijke sanitaire voorzieningen. Deze vereniging van werkers en vrijwilligers is elke week aanwezig op drie vaste plaatsen in Brussel. Toen we hen ontmoetten, vertelden ze ons over de producten die nodig zijn en ontbreken in hun missie: scheermesjes, deodorant, producten voor de vrouwelijke hygiëne. Deze informatie heeft ons geholpen om onze manden voor te bereiden. 

Het initiatief

Om deze manden te maken, deden we een oproep tot donaties door contact op te nemen met verschillende instanties: lokale winkels, warenhuizen zoals Carrefour, bedrijven die actief zijn in de strijd tegen voedselverspilling, en stichtingen zoals Humble Smile – een groep tandheelkundige en ontwikkelingsprofessionals die mondgezondheid en een gezonde glimlach voor iedereen promoten. De oproep tot donaties verliep in twee fasen. In een eerste fase hebben we contact opgenomen via e-mail of via een formulier dat door de entiteit ter beschikking werd gesteld. In een tweede fase zijn we naar de winkeliers gegaan. 

Naast de giften wilden we ook enkele hygiëneproducten maken: zeep en shampoo. Hiervoor hebben we het door Konligo toegekend budget gebruikt en op woensdag 2 juni een workshop georganiseerd bij Circularium. We hebben geprobeerd de circulariteit te maximaliseren, door lege potten te gebruiken voor de shampoo en papieren muffinvormpjes als mallen/verpakkingen voor de zeep. Bovendien bestaan de producten elk maar uit 3 tot 4 ingrediënten. Deze ingrediënten kwamen van de lokale biologische en duurzame kruidenier, Natural Corner.  

Op de dag zelf hebben we een 20-tal maaltijden (broodjes, gemengde salades, koude schotels, gebakjes, sinaasappelsap...) kunnen voorzien, samen met 25 zelfgemaakte shampoos, 30 zelfgemaakte zepen, 20 scheermesjes en 33 tandenborstel/tandpastakits. Dit eenmalige evenement was een moment van delen op alle niveaus. We hadden tijd om te delen, te lachen en te begrijpen wie deze mensen zijn. Deze ervaring van één namiddag toont aan dat we mensen gelukkig kunnen maken met kleine gebaren en dat we sociale ongelijkheden op ons niveau kunnen bestrijden door te delen.

De volgende dag hebben we ook nog een laatste donatie van Carrefour opgehaald (drie grote dozen maandverband en tampons, een twintigtal deodorants, tien conditioners, vochtinbrengende crèmes, zepen...) die we aan Rolling Douche hebben gegeven.

 

Hartelijk dank aan

 • Aline en Audrey van Carrefour België, voor hun hulp bij het verkrijgen van de donatie van maandverband en tampons, deodorants, conditioners, vochtinbrengende crèmes, zepen...
 • Aan het Zweedse bedrijf, The Humble Co..,
 • Aan een bedrijf dat strijdt tegen voedselverspilling voor hun waardebonnen. Waardebonnen die ons in staat stelden kwaliteitsvoedsel te kopen bij lokale handelaars.
 • Aan Natural Corner, voor hun commerciële gebaar over de producten die nodig zijn om zelfgemaakte biologische shampoos en zepen te maken.
 • Aan de mensen die lege potten hebben gedoneerd of hebben deelgenomen aan de workshop.

Wist je dat?

Er niets eenvoudiger is dan je eigen shampoo maken, want je hebt maar 3 ingrediënten nodig: 100 mL vloeibare Marseille zeep, 100 mL kokosmelk en 20 druppels etherische olie naar keuze. Doe alle ingrediënten in een pot met een deksel, sluit het goed af en schud om de ingrediënten te mengen. Vergeet niet te schudden voor elk gebruik. 

Houdbaarheid: ongeveer 1 maand.


Foto von Alena Koval von Pexels

Hoe duurzaam is een festival? En levenscyclusanalyse

Vraagt u zich af of ons structuurontwerp duurzaam is? We hebben onze stagiaire R&D-ingenieur Anousha Masson gevraagd om haar onderzoek en levenscyclusanalyse van ons populairste product, de FasTival, met ons te delen.

Anousha, kun je ons vertellen hoe een product duurzaam is?

Om een duurzaam product te maken, moet je rekening houden met verschillende parameters: het aantal componenten, het type materialen/processen, het transport, het aantal toepassingen, het einde van de levensduur van het product, enz.

In een FasTival zijn er 6 hoofdfamilies van onderdelen: aluminium profielen, aluminium verbindingen, stalen voetplaat, Dyneema¹ kabels en verschillende bevestigings- en assemblage-elementen van staal, aluminium of kunststof. Het totale gewicht van de onderdelen is 132 kg. Het gebruik van lichte componenten en het minimaliseren van de verschillende soorten componenten helpt al om het milieueffect van de levenscyclus van het product te verminderen. Deze zaken zijn al goede praktijken om een duurzaam product te verkrijgen, maar er moet een diepgaande studie met de voornoemde parameters worden uitgevoerd om meer inzichten te verkrijgen. Hiervoor gebruik je numerieke methoden zoals LCA.

Wat is een levenscyclusanalyse (LCA)?

LCA is een instrument dat wordt gebruikt om de milieueffecten van een product, dienst of activiteit te identificeren, te kwantificeren en te evalueren. Alle fasen van de productcyclus worden beoordeeld: vanaf het moment dat de materialen worden gewonnen tot het einde van de levensduur van het product, via de stappen productie, vervoer, opslag, gebruik, terugwinning, hergebruik en verwijdering.

 

Wat is de eerste stap in je studie?

Alvorens een lijst op te stellen, gegevens te kwantificeren en een gegevensbank in Excel in te vullen, moeten eerst het doel en de reikwijdte van de studie worden bepaald. Hier is het studieobject de FasTival pop-up structuur die 1.000 dagen wordt ingezet en gebruikt. De in rekening gebrachte stappen zijn het winnen van grondstoffen, de fabricage, de assemblage bij Konligo, het gebruik en het einde van de levensduur van het product met bij elke stap het nodige transport en de verpakking.

Hoe heb je de informatie voor elke stap gevonden?

Om de levenscyclus in kaart te brengen van elk onderdeel waaruit onze structuur bestaat, heb ik contact opgenomen met onze leveranciers. Een schaarelement bijvoorbeeld bestaat uit twee balken, drie plastic sluitringen, en als bevestigingsonderdelen twee busmoeren en een stiftbout. Elk onderdeel heb ik gewogen en gemeten, en ik vroeg zoveel mogelijk informatie aan de leveranciers (gebruikt materiaal, herkomst, vervormingsproces, soort verpakking, soort transport...). Hoe nauwkeuriger de informatie, hoe betrouwbaarder en vollediger de analyse zal zijn.

Deze stap kostte veel tijd, maar was van cruciaal belang voor het verkrijgen van succesvolle resultaten. Vervolgens heb ik een Excel-databank voltooid die de inputgegevens (gewichten, materialen, processen, afstanden...) omzet in outputgegevens (= milieueffecten).

Heb jij deze database gemaakt of bestaat er een universele methode?

De gebruikte databases zijn Idemat 2020, ontwikkeld aan de Universiteit van Delft in Nederland, en EF secondary, afkomstig van het Europese PEF-project dat zich richt op de harmonisatie van LCA-methodes. In onze studie hebben we de Idemat 2020 gebruikt voor grondstoffen en productiestappen. De EF secondary werd gebruikt voor de fasen vervoer, gebruik en einde van de levensduur. Door een universele methode te gebruiken, kan ik de milieu-impact van een FasTival vergelijken met die van andere producten.

Wat zijn de verkregen milieueffecten?

De LCA geeft ons 5 resultaten over de milieu-impact:

 • een score op het einde van de levensduur, uitgedrukt millipoint (mPt), een gemeenschappelijke eenheid voor alle impactcriteria (som van de schade aan de menselijke gezondheid, de ecosystemen en de bronnen)
 • een score voor klimaatverandering in kg CO2-equivalent, waarin de toename van het broeikaseffect, de klimaatverandering en de stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde worden gecombineerd
 • een risicofactor voor ademhalingsziekten (= gevolgen voor de menselijke gezondheid van mogelijk ingeademde anorganische deeltjesemissies)
 • een resultaat voor de eutrofiëring van het water in kg CO2-equivalent, rekening houdend met de verspreiding van aquatische vegetatie, de verstoring van de zuurstofbalans en het vrijkomen van toxische stoffen door aërobe bacteriën
 • een resultaat op de verbruikte energie in MJ (= totaal verbruikte niet-hernieuwbare primaire energie)
Dus, is de FasTival een duurzaam product?

Ja, als het zo vaak mogelijk wordt gebruikt en op het einde van zijn levensduur wordt gerecycleerd, is het inderdaad een duurzaam product. Het ligt dus ook in de handen van onze klanten om het duurzame potentieel optimaal te benutten door er goed voor te zorgen. Ten tweede, aangezien het meeste gebruikte materiaal (aluminium) gerecycleerd is, is de impact op het milieu lager dan voor een FasTival geproduceerd met primaire grondstoffen. En ten slotte is de duurzaamheid verzekerd dankzij de Belgische fabricage (van het grootste deel van de gebruikte materialen) en montage (zie afbeelding).

Wist u dat?

Een FasTival 1000 dagen gebruiken heeft dezelfde impact als 1050 plastic wegwerpbekers produceren en gebruiken.

 


¹Licht materiaal met vergelijkbare treksterkte als stalen kabels


Twee zangers op een overdekte podium

Breng de festivals bij je thuis met My Garden Festival

My Garden Festival stelt je in staat om een festivalavond van hoge kwaliteit te organiseren bij jou thuis. Er wordt gezorgd voor bekende artiesten, professioneel licht & geluidsapparatuur, een podium en zelfs een foodtruck. Alles wordt geheel verzorgd zodat jij met je gasten van een onvergetelijke ervaring kunt genieten.

Het is een origineel concept en we zijn blij dat ook wij hier weer onderdeel van mogen uitmaken. Voor het tweede jaar op rij zal het podium namelijk overdekt worden met een FasTival! (www.konligo.com). Jean François Guillin, de organisator van My Garden Festival, verteld waarom hij voor dit type innovatie structuur heeft gekozen: ‘Ik heb besloten een structuur van Konligo te kopen om eenvoudige redenen: “De structuur is erg gemakkelijk te transporteren, zeer snel te installeren met 2 personen en voldoet vanuit esthetisch oogpunt perfect aan de hoge kwaliteit die wij onze evenementen mee willen geven”

 

 

Nieuw voor deze zomer is dat het ook mogelijk is om cabaretiers te boeken voor uw evenement. Onder andere Freddy Tougaux, Fabian Le Castel en Martin Charlier (also known as “Kiki L'Innocent”) vallen onder de mogelijkheden. Wat muzikanten betreft kan er uit een uitgebreid aanbod van meer dan 80 verschillende artiesten gekozen worden, waaronder vele talenten uit de Belgische muziekscene: Youssef Swatt's, Léo Fifty Five, Glauque, Glass Museum, Tanaë en meer.

Voor meer informatie kunt u terecht op:

www.mygardenfestival.be


Het verhaal achter ons logo

Vraagt u zich af wat het logo van Konligo betekent en hoe het team tot dit uiteindelijke ontwerp is gekomen? Wel, we hebben twee van de stichtende leden, Niels De Temmerman en Aushim Koumar, gevraagd om wat meer uitleg te geven over het logo. Zoals u zult lezen, was het proces dat leidde tot het ontwerp zeker niet willekeurig. 

Aushim & Niels, kunnen jullie me vertellen hoe jullie begonnen zijn met het idee achter het logo?

Aushim: We wilden dat het logo de waarden en het verhaal achter Konligo zou uitdrukken. Zoals jullie ondertussen wel weten, is het centrale concept bij Konligo de connectie.

Niels: En we zagen dat Konligo dat idee van verbinding op vier verschillende niveaus kon implementeren, van een productniveau tot een metaniveau.

 1. Bij onze pop-up structuren zijn de verbindingen essentieel, waardoor ze hun betoverende kinematische beweging kunnen demonstreren.
 2. Deze scharnierende verbindingen geven aanleiding tot unieke vormen en fascinerende transformaties die mensen uitnodigen tot interactie, tot verbinding.
 3. De ruimtes die ontstaan met onze structuren zijn duurzaam gebouwd, volgens een circulaire aanpak om ons respect voor en onze verbondenheid met onze planeet te benadrukken.
 4. En tenslotte, deze gedeelde kernwaarden, samen met andere humanistische waarden, drijven en verbinden het team.

De naam Konligo is dan ook afgeleid van kunligo, wat "verbinding" betekent in het Esperanto.

Waarom hebben jullie voor Esperanto gekozen?

Aushim: Esperanto is in 1887 door een Poolse oogarts, L.L. Zamenhof genaamd, in het leven geroepen als een cultureel neutrale internationale taal. Voor Zamenhof was zo'n taal belangrijk ter bevordering van het vreedzaam samenleven van verschillende mensen en culturen, en dus ter bevordering van het humanisme. Met andere woorden, een universele taal om mensen met elkaar te verbinden.

Ik begrijp dus dat de verbinding voor u belangrijk is. Maar hoe heb je dit vertaald in het logo?

Niels: Wel, als je naar het logo kijkt, kun je twee driehoeken onderscheiden die verbonden zijn in een centraal punt. Dat punt is als het ware een scharnier van onze schaarelementen en vertegenwoordigt de vier verbindingsniveaus die eerder zijn uitgelegd. We kozen voor driehoeken omdat deze de stabielste basisvorm vertegenwoordigen in mechanica en techniek.

Aushim: Samen met een grafisch bureau hebben we besloten om de centrale verbinding minder expliciet te maken en de randen te verzachten, maar het principe bleef hetzelfde.

Ik hoorde dat er meer dan alleen driehoeken in het logo zaten? Iets met de gulden snede. 

Niels: Een heel belangrijk aspect voor ons was inderdaad om nog meer betekenis in ons logo te leggen door er de gulden snede in te verwerken. De gulden snede Phi is niet alleen een teken van schoonheid in de wiskunde en geometrie, maar ook een teken van harmonie en verbinding in de natuur, en daarom hebben we deze vorm van verhouding in ons logo opgenomen.  De verhoudingen van de afstanden tussen de middelpunten van alle cirkels in ons logo zijn daarom allemaal gelijk aan een veelvoud van de gulden snede (zie de lijnen in figuur 1).

Figuur1: De oorsprong van ons Konligo-logo, met twee driehoeken - die de stabiliteit van onze structuren voorstellen - in het midden verbonden om de verbinding en de scharnieren van onze schaarstructuren te symboliseren. Alle verhoudingen van de afstanden zijn gelijk aan een veelvoud van de gulden snede phi = (1 + sqrt(5))/2 of 1,618.

Figuur 2: Het uiteindelijke logo, afgeleid van figuur 1