**Version en français plus bas**

De start-up die de evenementenwereld wil veranderen, wordt 1 jaar!

Konligo, een Belgische startup die innovatieve, inspirerende en duurzame stand structuren ontwikkelt voor alle soorten evenementen blaast zijn eerste kaarsje uit.

Even een terugblik naar het eerste jaar.
Konligo is de vrucht van een perfecte samenwerking tussen Aushim Koumar, een ex-doctoraatstudent aan de VUB en zijn twee proffen: Niels de Temmerman (wereldwijd gekend voor zijn kennis over schaarstructuren) en Tine Tysmans ( expert in structurele optimalisatie en modellering). Na 15 jaar onderzoek, is het doel van Konligo om de ontwikkelde theoretische modellen en de opgedane kennis om te zetten naar een eindproduct dat een elegante en duurzame oplossing biedt voor de problemen binnen de evenementensector.

Het eerste jaar op de markt is dan ook gekenmerkt door grote successen zoals de aanwezigheid op een internationale beurs in Londen die veelbelovende vooruitzichten heeft geopend. De structuren die ontwikkeld zijn door Konligo hebben al meerdere grote spelers verleidt zoals Easyfair & Alter Expo en hebben aangetoond dat het duurzame en verantwoorde argument niet per se een noodzakelijk synoniem is aan een hogere prijs of een verwaarloosde stijl.

 

“We hopen dat ons product en ons duurzaam initiatief de ogen opent van de spelers in de evenementenindustrie. Er zijn al een hele hoop initiatieven genomen, maar de sector investeert nog te vaak in het gebruik van eenmalige structuren omdat ze denken dat dit de enige manier is om het gewenste wow-effect te creëren. Ze zien nog niet het potentieel en de eindeloze mogelijkheden die gepaard gaan met duurzaamheid en herbruikbaarheid. “

 

Konligo is zijn eerste jaar door en blijft investeren in het onderzoek en de ontwikkeling naar nieuwe structuren die nog meer compact, modulair en fascinerend zijn. Deze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de markt, de bezoekers en die van onze toekomstige generaties.

 

Voor meer informatie, www.konligo.com / en abonneer op @Konligo op Twitter en Instagram

*******

 

La start-up qui veut révolutionner durablement le monde des salons et foires fête ses 1 an !

Konligo, la start-up Belge qui développe des structures de stand innovantes, inspirantes et durables pour tous types d’évènements et salons souffle sa première bougie. Retour sur cette première année.

Konligo est le fruit d’une parfaite collaboration entre Aushim Koumar, un doctorant à la VUB et ses deux professeurs: Niels de Temmerman (mondialement reconnu pour son expertise en structures ciseaux) et Tine Tysmans (experte en optimisation structurelle et modélisation). Après 15 ans de recherches, l’objectif de Konligo a été de passer de modèles théoriques, basés sur de l’ingénierie créative à un produit fini qui offre une solution élégante et durable aux problèmes rencontrés par secteur de l’événementiel.
Cette première année sur le marché a été marquée par de belles réussites telles que la présentation à un salon international de renom à Londres et a ouverts des perspectives très prometteuses.
Les structures développées par Konligo ont déjà séduit plusieurs acteurs majeurs comme Easyfair & Alter Expo et réussissent à démontrer que l’argument durable et responsable n’est pas nécessairement synonyme de prix plus élevé ou de style négligé.

“On espère que notre produit et notre démarche vont ouvrir les yeux aux acteurs de l’industrie des évènements. Beaucoup d’initiatives ont déjà été prises, mais ce secteur investit encore trop souvent dans de l’usage unique en pensant que c’est le seul moyen de créer l’effet waouh recherché. Ils n’arrivent pas encore à voir suffisamment les opportunités et possibilités qu’offrent le durable et le réutilisable” précise Aushim Koumar, le fondateur de la Start-up.

Konligo passe ce cap des 1 an et continue d’investir en recherche et développement afin de proposer de nouvelles structures, encore plus compactes, modulables et fascinantes. Ces produits sont conçus pour répondre aux exigences du marché, des visiteurs mais aussi à celles de nos futures générations.

Pour plus d’information, www.konligo.com / Et abonnez-vous à @Konligo sur Twitter